دوره آموزشی طراحی پیش‌ تصفیه

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
مهر سام فن آب
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پیش تصفیه و اسمز معکوس

تصفیه مقدماتی – از آنجایی که طراحی سیستم های RO به صورت استاندارد در آمده اما باز هم برای یک واحد میتوان طراحی هایی با کمی تفاوت داشت. به غیر از تفاوت در طراحی فلاکس یک واحد ، سایر تفاوت ها معمولا بسیار ناچیز هستند.

بنابراین، به استثنای برخی از پروژه‌ها با ویژگی‌های خاص، می‌توانیم بگوییم که هسته اصلی طراحی یک واحد اسمز معکوس ، به جهت اطمینان از عملکرد مناسب آن واحد با توجه به کمیت و کیفیت آب تصفیه‌ شده، انتخاب و طراحی پیش تصفیه یا تصفیه مقدماتی مناسب است.

دوره آموزشی طراحی پیش‌ تصفیه

دیدگاهتان را بنویسید